Načítání obsahu...
Pro uchazečky

Pro uchazečky

Přidejte se k nám

ČMAPM je dobrovolná profesní asociace, která od roku 1995 sdružuje ženy podnikatelky a manažerky pomocí svých regionálních klubů.ČMAPM se stala asociací s nejdelší tradicí v České republice a s největší funkční sítí na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Členství v ČMAPM je otevřeno jak řádným/čestným členkám asociace, tak i společnostem všech velikostí, které chtějí podpořit růst a význam prostředí zaměřeného nejenom na rozvoj osobního a tvůrčího potenciálu členek při naplňování jejich profesních cílů, ale také na výměnu zkušeností mezi podnikatelkami a manažerkami. 

Od partnerských akcí s dalšími ženskými organizacemi v ČR i v zahraničí až po setkání profesionálního rozvoje, od kulatých stolů s vedoucími obchodními leadery až po společenská setkání, ČMAPM nabízí spoustu příležitostí jak se zapojit do aktivit umožňujících profesní růst. Kromě ostatního, ČMAPM pomáhá členkám čerpat co nejvíce výhod ze spojení asociace se světovým sdružením podnikatelek FCEM (Femmes Chefs d‘Entreprises  Mondiales (www.fcem.org)


Členství v čmapm a jeho výhody

Proč se stát členem nebo patronem?

Proč se stát členem nebo patronem?

Rozvoj podnikání a manažerských dovedností

 • Pravidelné vytváření a rozšíření sítí kontaktů s členkami ČMAPM a dalšími organizacemi podporujícími rozvoj žen
 • Kompletní program vzdělávacích a společenských akcí
 • Možnost konzultace v oblasti obchodu a práva

Vaše propagace

 • Informace o Vašem vstupu v informačním bulletinu ČMAPM
 • Váš osobní nebo podnikatelský profil na webu ČMAPM
 • Diskontní reklama ve všech publikacích ČMAPM
 • Možnosti sponzoringu a partnerství na akcích asociace

Slevy

 • Snížená vstupní sazba na všechny události ČMAPM
 • Speciální sazby za poradenské a právní služby
Kdo je členka/člen?

Kdo je členka/člen?

Členkou/členem (dále jen členka) může být každá/ý bezúhonná/ý občanka/občan ČR a cizinka/cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která se zaváže dodržovat povinnosti vyplývající z členství.

Čestné členství je výrazem ocenění zásluh o aktivní rozvoj ČMAPM nebo vytváření podmínek k tomuto rozvoji. Navrhnout konkrétní osobu k čestnému členství může členka, přičemž navržená osoba musí se svým čestným členstvím vyslovit souhlas.

Proč být členkou/členem?

 • Profesionální propagace osobního nebo podnikatelského profilu členky/člena na domovské webové stránce ČMAPM
 • Informace o vstupu členky v informačním bulletinu ČMAPM
 • Zvýhodněný nebo bezplatný vstup do programu vzdělávacích a společenských akcí asociace
 • Přístup k mezinárodním aktivitám manažerek a podnikatelek prostřednictvím FCEM
 • Mentoring pro ženy v businessu a ženy, které chtějí restart
 • Speciální sazby za mentorský program a v rámci programu Sphere Card
 • Speciální sazby za poradenské, právní služby
Kdo je Patron?

Kdo je Patron?

Patroni ČMAPM jsou elitní skupinou podniků, které významně podporují rozvoj žen v České republice. Patroni v rámci členství v ČMAPM mají prospěch z exkluzivní úrovně přístupu k setkáním s významnými ekonomickými, akademickými nebo politickými osobami.

Proč být Patronem?

 • Propagace profilu patronské společnosti včetně loga na domovské webové stránce ČMAPM
 • Informace o vstupu společnosti v informačním bulletinu ČMAPM
 • Použití loga ČMAPM ve vlastních propagačních materiálech patronské společnosti včetně webových stránek
 • Exklusivní účast na setkáních pouze pro patrony
 • Přístup k mezinárodním aktivitám manažerek a podnikatelek prostřednictvím FCEM
 • Zvýhodněný nebo bezplatný vstup do programu vzdělávacích a společenských akcí asociace
 • Speciální sazby za poradenské a právní služby

Cíle

Cíle
 • rozvíjet spolupráci s organizacemi podnikatelek a manažerek působícími v sousedních regionech
 • spolupracovat s dalšími subjekty, sdružujícími podnikatele a manažery v rámci České republiky
 • zapojit se do činnosti mezinárodních organizací žen - podnikatelek a manažerek
 • podporovat začínající podnikatelky vytvářením poradenských center a středisek
 • spolupodílet se na organizaci mezinárodní konference "Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí"
 • vytvářet prostředí i organizační podmínky pro oceňování nejlepších podnikatelek a manažerek na úrovni regionů i celé republiky
 • zapojit se do činnosti mezinárodních organizací žen - podnikatelek a manažerek
 • formulovat a prosazovat návrhy legislativních opatření a změn a tím se spolupodílet na vytváření příznivého právního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit
 • podporovat začínající podnikatelky vytvářením poradenských center a středisek

Vize - Mise - Hodnoty

Vize - Mise - Hodnoty

Vize

 • Celosvětově uznávaná a respektovaná asociace žen podnikatelek v České republice pozitivně ovlivňující veřejné prostředí

Mise

 • „Samy jsme neviditelné, společně neporazitelné“ Y.E. Foinant
 • Pomáháme ženám podnikat a růst

Hodnoty

 • Angažovanost
 • Podnikavost
 • Pragmatismus
 • Sdílení
 • Vstřícnost
 • Etika
 • Úspěch
 • Harmonie
 • Komunikace
CHCI SE STÁT ČLENKOU

Neváhejte a napište nám!

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole telefon

Špatný formát telefonu

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána